Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Cynllunio

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cynllunio yn cynnwys 20 Cynghorydd a benodir yn flynyddol, yn wleidyddol gytbwys, gan y Cyngor.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Pwyllgor Cynllunio, wedi cael eu rhestru yn Rhan 2, Erthygl 8 Cyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Annette Sellwood. Swyddog Pwyllgorau

Ffôn: 01978 292242

E-bost: annette.sellwood@wrexham.gov.uk