Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Trwyddedu yn cynnwys 14 Cynghorydd a benodir yn flynyddol, yn wleidyddol gytbwys, gan y Cyngor.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Pwyllgor Trwyddedu, wedi cael eu rhestru yn Rhan 2, Erthygl 8 Cyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sarah Royce. Swyddog Pwyllgorau

Ffôn: 01978 292240

E-bost: sarah.royce@wrexham.gov.uk