Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gweithredol

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cynnwys 10 o aelodau, sef Arweinydd y Cyngor a 9 cynghorydd arall sy’n cael eu penodi’n flynyddol gan y Cyngor ar sail wleidyddol gytbwys, i adlewyrchu’r darpariaethau yn y Ddeddf Llywodraeth Lleol a Thai 1989.

Mae cylch gorchwyl y Bwrdd Gweithredol wedi ei nodi yng Nghyfansoddiad y Cyngor. Yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2006, adolygodd y Cyngor ei drefniadau cyfansoddiadol i ganiatáu i Arweinydd y Cyngor benodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol i rolau arweiniol.

 

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Bwrdd Gweithredol i aelodau’r cyhoedd ofyn cwestiynau a gwneud datganiadau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo gyfrifoldebau gweithredol amdanynt.

 

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Helen Coomber. Rhelowr Pwyllgor

Ffôn: 01978 292236

E-bost: helen.coomber@wrexham.gov.uk