Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Cyngor

Pwrpas y Pwyllgor

Y Cyngor yw’r corff penderfynu eithaf a bydd holl elfennau eraill y strwythur yn deillio o’i awdurdod.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Cyngor, wedi cael eu rhestru yn Rhan 2 Erthygl 4 Cyfansoddiad y Cyngor.

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Cyngor i aelodau’r cyhoedd ofyn cwestiynau a gwneud datganiadau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo gyfrifoldebau gweithredol amdanynt.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Helen Coomber. Rhelowr Pwyllgor

Ffôn: 01978 292236

E-bost: helen.coomber@wrexham.gov.uk