Calendr digwyddiadau
26 Awst 2019 DYDD LLUN
 

Gŵyl y Banc

27 Awst 2019 DYDD MAWRTH


28 Awst 2019 DYDD MERCHER


29 Awst 2019 DYDD IAU


30 Awst 2019 DYDD GWENER


31 Awst 2019 DYDD SADWRN


1 Medi 2019 DYDD SUL


2 Medi 2019 DYDD LLUN
4.00 pm - 6.00 pm

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

3 Medi 2019 DYDD MAWRTH


4 Medi 2019 DYDD MERCHER
4.00 pm - 6.00 pm

CANSLO - Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

5 Medi 2019 DYDD IAU
3.30 pm - 5.30 pm

Pwyllgor Safonau - Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

6 Medi 2019 DYDD GWENER


7 Medi 2019 DYDD SADWRN


8 Medi 2019 DYDD SUL


9 Medi 2019 DYDD LLUN
2.00 pm - 4.00 pm

Arbennig, Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

10 Medi 2019 DYDD MAWRTH
10.00 am - 1.00 pm

Bwrdd Gweithredol - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

11 Medi 2019 DYDD MERCHER
4.00 pm - 6.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

12 Medi 2019 DYDD IAU
2.30 pm - 3.30 pm

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

13 Medi 2019 DYDD GWENER
4.00 pm - 6.00 pm

CANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

14 Medi 2019 DYDD SADWRN


15 Medi 2019 DYDD SUL


16 Medi 2019 DYDD LLUN


17 Medi 2019 DYDD MAWRTH


18 Medi 2019 DYDD MERCHER
2.30 pm - 4.30 pm

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

19 Medi 2019 DYDD IAU
2.30 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

20 Medi 2019 DYDD GWENER


21 Medi 2019 DYDD SADWRN


22 Medi 2019 DYDD SUL


23 Medi 2019 DYDD LLUN
2.00 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

24 Medi 2019 DYDD MAWRTH
4.00 pm - 6.00 pm

Pwyllgor Archwilio - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

25 Medi 2019 DYDD MERCHER
4.00 pm - 6.00 pm

Cyngor - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

26 Medi 2019 DYDD IAU


27 Medi 2019 DYDD GWENER


28 Medi 2019 DYDD SADWRN


29 Medi 2019 DYDD SUL


30 Medi 2019 DYDD LLUN


1 Hydref 2019 DYDD MAWRTH


2 Hydref 2019 DYDD MERCHER
4.00 pm - 6.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

3 Hydref 2019 DYDD IAU


4 Hydref 2019 DYDD GWENER


5 Hydref 2019 DYDD SADWRN


6 Hydref 2019 DYDD SUL