Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley 3
Y Cynghorydd Trevor Bates 2
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones 2
Y Cynghorydd Dana Davies 3
Y Cynghorydd Mike Davies 4
Y Cynghorydd Carrie Harper 4
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett 4
Y Cynghorydd Geoff Lowe 3
Y Cynghorydd M G Morris 4
Y Cynghorydd John Pritchard 3
Y Cynghorydd Mark Pritchard 1
Y Cynghorydd Paul Roberts 4
Y Cynghorydd Paul Rogers 2
Y Cynghorydd Barrie Warburton 2