Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley 3
Y Cynghorydd William Baldwin 1
Y Cynghorydd Trevor Bates 4
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones 3
Y Cynghorydd David A Bithell 1
Y Cynghorydd Paul Blackwell 1
Y Cynghorydd Dana Davies 2
Y Cynghorydd Mike Davies 4
Y Cynghorydd D J Griffiths 1
Y Cynghorydd Carrie Harper 2
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett 4
Y Cynghorydd Gwenfair Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Jones 2
Y Cynghorydd Geoff Lowe 4
Y Cynghorydd Joan Lowe 1
Y Cynghorydd John McCusker 2
Y Cynghorydd M G Morris 3
Y Cynghorydd John Pritchard 4
Y Cynghorydd Mark Pritchard 2
Y Cynghorydd Paul Roberts 2
Y Cynghorydd Paul Rogers 2
Y Cynghorydd Barrie Warburton 2
Y Cynghorydd Phil Wynn 1