Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Dana Davies

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Dana Davies
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   84%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   16%
Hefyd yn bresennol:10

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Dana Davies
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2018 Bwrdd Gweithredol ,11/12/2018 Hefyd yn bresennol
08/01/2019 Bwrdd Gweithredol ,08/01/2019 Hefyd yn bresennol
12/03/2019 Bwrdd Gweithredol ,12/03/2019 Hefyd yn bresennol
09/04/2019 Bwrdd Gweithredol ,09/04/2019 Hefyd yn bresennol
14/05/2019 Bwrdd Gweithredol ,14/05/2019 Hefyd yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Yn bresennol
20/02/2019 Cyngor ,20/02/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Cyngor ,27/03/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Cyngor ,21/05/2019 Absennol
22/05/2019 Cyngor ,22/05/2019 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Archwilio ,13/12/2018 Yn bresennol
28/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/02/2019 Yn bresennol
26/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,26/03/2019 Disgwyliedig
28/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/03/2019 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/03/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/03/2019 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,19/12/2018 Hefyd yn bresennol
23/01/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,23/01/2019 Hefyd yn bresennol
27/03/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,27/03/2019 Hefyd yn bresennol
02/05/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,02/05/2019 Hefyd yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/12/2018 Yn bresennol
17/01/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/01/2019 Yn bresennol
21/02/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,21/02/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
11/04/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,11/04/2019 Yn bresennol
04/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2019 Hefyd yn bresennol
04/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,04/02/2019 Disgwyliedig
14/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,14/02/2019 Yn bresennol
21/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,21/02/2019 Yn bresennol
22/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,22/02/2019 Yn bresennol