Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd I David Bithell, MBE
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   79%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:6   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   21%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd I David Bithell, MBE
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
26/09/2018 Cyngor ,26/09/2018 Yn bresennol
24/10/2018 Cyngor ,24/10/2018 Yn bresennol
22/11/2018 Cyngor ,22/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
19/09/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,19/09/2018 Yn bresennol
17/10/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,17/10/2018 Yn bresennol
21/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,21/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,19/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,16/01/2019 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Disgwyliedig
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Yn bresennol
01/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2018 Yn bresennol
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Yn bresennol
16/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/11/2018 Yn bresennol
03/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/01/2019 Yn bresennol
18/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/01/2019 Yn bresennol
04/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2019 Yn bresennol
06/09/2018 Pwyllgor Safonau ,06/09/2018 Yn bresennol
06/12/2018 Pwyllgor Safonau ,06/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu ,26/11/2018 Yn bresennol
24/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,24/09/2018 Yn bresennol
22/10/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,22/10/2018 Yn bresennol
26/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,26/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,17/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/01/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,28/01/2019 Yn bresennol