Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Robert Walsh

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Robert Walsh
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   89%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   11%
Hefyd yn bresennol:8

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Robert Walsh
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/10/2018 Bwrdd Gweithredol ,09/10/2018 Hefyd yn bresennol
13/11/2018 Bwrdd Gweithredol ,13/11/2018 Hefyd yn bresennol
08/01/2019 Bwrdd Gweithredol ,08/01/2019 Hefyd yn bresennol
26/09/2018 Cyngor ,26/09/2018 Yn bresennol
24/10/2018 Cyngor ,24/10/2018 Yn bresennol
22/11/2018 Cyngor ,22/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Yn bresennol
26/09/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,26/09/2018 Hefyd yn bresennol
08/11/2018 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,08/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/12/2018 Yn bresennol
17/01/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/01/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Hefyd yn bresennol
07/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/01/2019 Hefyd yn bresennol
06/09/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/09/2018 Hefyd yn bresennol
01/11/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,01/11/2018 Hefyd yn bresennol
04/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,04/02/2019 Disgwyliedig
14/02/2019 Pwyllgor Penodiadau ,14/02/2019 Yn bresennol
26/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu ,26/11/2018 Yn bresennol
24/09/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,24/09/2018 Yn bresennol
22/10/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,22/10/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
26/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,26/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,17/12/2018 Yn bresennol
28/01/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,28/01/2019 Yn bresennol