Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   88%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
26/09/2018 Cyngor ,26/09/2018 Yn bresennol
24/10/2018 Cyngor ,24/10/2018 Yn bresennol
22/11/2018 Cyngor ,22/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Yn bresennol
27/09/2018 Pwyllgor Archwilio ,27/09/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Archwilio ,13/12/2018 Yn bresennol
12/09/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/09/2018 Yn bresennol
10/10/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/10/2018 Yn bresennol
14/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,14/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,16/01/2019 Disgwyliedig
13/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,13/02/2019 Yn bresennol
05/09/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/09/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Yn bresennol
26/09/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,26/09/2018 Yn bresennol
24/10/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,24/10/2018 Yn bresennol
28/11/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,28/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,19/12/2018 Yn bresennol
23/01/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,23/01/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/11/2018 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,08/11/2018 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 13/11/2018 Yn bresennol
17/12/2018 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/12/2018 Yn bresennol
17/01/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,17/01/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad