Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Bryan Apsley

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Bryan Apsley
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   80%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:4   80% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   20%
Hefyd yn bresennol:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Bryan Apsley
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/11/2018 Bwrdd Gweithredol ,13/11/2018 Hefyd yn bresennol
22/08/2018 Cyngor ,22/08/2018 Yn bresennol
26/09/2018 Cyngor ,26/09/2018 Yn bresennol
24/10/2018 Cyngor ,24/10/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/11/2018 Cyngor ,22/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Yn bresennol
17/10/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,17/10/2018 Hefyd yn bresennol
12/09/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/09/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
10/10/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/10/2018 Yn bresennol
14/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,14/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/12/2018 Yn bresennol
16/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,16/01/2019 Yn bresennol
26/09/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,26/09/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
24/10/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,24/10/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/11/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,28/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,19/12/2018 Yn bresennol
30/07/2018 Pwyllgor Cynllunio ,30/07/2018 Yn bresennol
10/08/2018 Pwyllgor Cynllunio ,10/08/2018 Yn bresennol
03/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2018 Yn bresennol
01/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2018 Yn bresennol
05/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2018 Yn bresennol
16/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,16/11/2018 Yn bresennol
03/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2018 Yn bresennol
07/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/01/2019 Yn bresennol
18/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/01/2019 Yn bresennol
06/09/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,06/09/2018 Yn bresennol
01/11/2018 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,01/11/2018 Absennol