Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Nigel Williams

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Nigel Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   43%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   57%
Hefyd yn bresennol:1

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Nigel Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/11/2018 Bwrdd Gweithredol ,13/11/2018 Hefyd yn bresennol
22/11/2018 Cyngor ,22/11/2018 Yn bresennol
12/12/2018 Cyngor ,12/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/02/2019 Cyngor ,20/02/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
27/03/2019 Cyngor ,27/03/2019 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Archwilio ,13/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/02/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
28/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/03/2019 Yn bresennol
21/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,21/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,19/12/2018 Derbyniwyd Ymddiheuriad
16/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,16/01/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/04/2019 Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ,17/04/2019 Disgwyliedig
07/11/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,09/01/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
06/03/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/03/2019 Disgwyliedig