Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Penodi Aelodau i'r Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Pwyllgorau Sefydlog a'r Pwyllgorau Craffu yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PWYLLGOR SAFONAU (3 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

PWYLLGOR ARCHWILIO (12 AELOD)

 

Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Rodney Skelland

 

Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

*Y Cynghorydd William Baldwin

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Sedd wedi’i diddymu

 

Heb ei halinio (1 sedd) – Sedd wedi ei diddymu gan Y Democratiaid Rhyddfrydol

Y Cynghorydd Mike Davies

 

*Nid oedd penodiad y Cynghorydd William Baldwin, sydd yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol, yn cydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor, ac felly nid oedd wedi cael effaith.

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (20 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (8 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Andy Williams

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (5 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (3 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (3 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Pritchard

Y Cynghorydd John Phillips

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL (14 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Trwyddedu

 

Grŵp Annibynnol (5 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd Geoff Lowe

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Krista Childs

 

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Phillips

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd M C King, OBE

Y Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

PWYLLGOR PENODIADAU (10 AELODAU)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd D J Griffiths

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Y Cynghorydd Hugh Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell

Cynghorydd Mrs J M Lowe

 

 

PWYLLGOR CWYNION (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Nigel Williams

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Derek Wright

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Sedd Wag

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Heb eu halinio (2 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

PWYLLGOR YMCHWILIO A DISGYBLU (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd David Maddocks

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Bryan Apsley

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Heb eu halinio (2 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

PWYLLGOR CRAFFU CYFLOGAETH, BUSNES A BUDDSODDI (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Nigel Williams

Y Cynghorydd Geoff Lowe

Y Cynghorydd Andy Williams

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Kevin Hughes

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd J R Skelland

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Pritchard

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A'R AMGYLCHEDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Paul Blackwell

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Phillips

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU, CYMUNEDAU A LLES

 (13 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Krista Childs

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Russell Gilmartin

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Rondo Roberts

Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DYSGU GYDOL OES (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

Y Cynghorydd Nigel Williams

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Y Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Alun Jenkins

 

 

PWYLLGOR CRAFFU CWSMERIAID, PERFFORMIAD, ADNODDAU A’R DREFN LYWODRAETHOL (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Geoff Lowe

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Dana Davies

Cynghorydd

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

 

 

 (ii)    Yn unol â darpariaethau adrannau perthnasol Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, bod swyddi Cadeiryddion y Pwyllgorau Craffu a'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn i ddod yn cael eu cytuno fel a ganlyn:-

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Derek Wright

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Cadeirydd:                 I’w benodi gan y Pwyllgor

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd:    Y Cynghorydd Malcolm King, OBE

 

 (iii)   Yn unol â chydbwysedd gwleidyddol, bod swyddi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgor Cynllunio a'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, ynghyd ag Is-gadeiryddion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a'r Pwyllgor Craffu yn cael eu cytuno fel a ganlyn ar gyfer y flwyddyn i ddod:-

 

Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd:                             Y Cynghorydd M G Morris

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Michael Dixon

 

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd T Alan Edwards

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

 

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Marc Jones

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones      

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

 (iv)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Panelau/Grwpiau y cyfeirir atynt isod yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PANEL CYFLOG A GWOBRWYO (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Phil Wynn

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Cynghorydd

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd Mrs J M Lowe

 

GWEITHGOR CYFANSODDIAD (10 AELODAU)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Malcolm King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd David A Bithell

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

 

PANEL CLUDIANT I'R YSGOL (APELIADAU LLWYBRAU PERYGLUS) (5 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Derek Wright

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

 (v)    Bod cylch gorchwyl y Panelau/Grwpiau, fel y'u hamlinellir yn Atodiad 4 adroddiad HCCS/09/18, yn cael eu cymeradwyo

 

 (vi)   Bod Arweinwyr Grŵp ac Arweinwyr nad ydynt wedi’u halinio yn hysbysu'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad COGC/23/19 oedd yn caniatáu Aelodau i ystyried penodiadau i'r Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at y newidiadau

canlynol i Aelodaeth:

 

Pwyllgor Archwilio

I gynnwys y Cynghorwyr Rondo Roberts a Nigel Williams

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

I gynnwys y Cynghorydd John McCusker

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Tynnu’r Cynghorydd T Alan Edwards oddi ar y pwyllgor

 

Pwyllgor Cynllunio

Yn unol â Rheoliad 6 Rheoliadau Maint a Chyfansoddiad Pwyllgorau

Cynllunio Awdurdodau Lleol (Cymru) 2017, gan bod y Cynghorwyr Paul

Pemberton a Kevin Hughes yn Aelodau o'r un Ward nodwyd nad oedd yn

bosib i'r ddau eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Pwyllgorau Sefydlog a'r Pwyllgorau Craffu yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PWYLLGOR SAFONAU (3 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

PWYLLGOR ARCHWILIO (12 AELOD)

 

Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Rodney Skelland

 

Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

*Y Cynghorydd William Baldwin

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Sedd wedi’i diddymu

 

Heb ei halinio (1 sedd) – Sedd wedi ei diddymu gan Y Democratiaid Rhyddfrydol

Y Cynghorydd Mike Davies

 

*Nid oedd penodiad y Cynghorydd William Baldwin, sydd yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol, yn cydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor, ac felly nid oedd wedi cael effaith.

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (20 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (8 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Andy Williams

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (5 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (3 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (3 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Pritchard

Y Cynghorydd John Phillips

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL (14 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Trwyddedu

 

Grŵp Annibynnol (5 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd Geoff Lowe

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Krista Childs

 

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd John Phillips

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd M C King, OBE

Y Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

PWYLLGOR PENODIADAU (10 AELODAU)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd D J Griffiths

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Y Cynghorydd Hugh Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell

Cynghorydd Mrs J M Lowe

 

 

PWYLLGOR CWYNION (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Nigel Williams

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Derek Wright

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Sedd Wag

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (1 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

 

Heb eu halinio (2 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

PWYLLGOR YMCHWILIO A DISGYBLU (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd David Maddocks

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Bryan Apsley

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd Joan Lowe

 

Heb eu halinio (2 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

PWYLLGOR CRAFFU CYFLOGAETH, BUSNES A BUDDSODDI (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Nigel Williams

Y Cynghorydd Geoff Lowe

Y Cynghorydd Andy Williams

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Kevin Hughes

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd J R Skelland

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Pritchard

 

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PWYLLGOR CRAFFU CARTREFI A'R AMGYLCHEDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Paul Pemberton

Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Paul Blackwell

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Phillips

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Marc Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU, CYMUNEDAU A LLES

 (13 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Krista Childs

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Russell Gilmartin

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Rondo Roberts

Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DYSGU GYDOL OES (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd John McCusker

Sedd Wag

Y Cynghorydd Nigel Williams

Sedd Wag

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Y Cynghorydd Debbie Wallice

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Alun Jenkins

 

 

PWYLLGOR CRAFFU CWSMERIAID, PERFFORMIAD, ADNODDAU A’R DREFN LYWODRAETHOL (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Geoff Lowe

Y Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Dana Davies

Cynghorydd

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd John Pritchard

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Y Cynghorydd Mike Davies

 

 

 (ii)    Yn unol â darpariaethau adrannau perthnasol Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, bod swyddi Cadeiryddion y Pwyllgorau Craffu a'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer y flwyddyn i ddod yn cael eu cytuno fel a ganlyn:-

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Paul Rogers

 

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Derek Wright

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd Nigel Williams

 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Cadeirydd:                 I’w benodi gan y Pwyllgor

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd:    Y Cynghorydd Malcolm King, OBE

 

 (iii)   Yn unol â chydbwysedd gwleidyddol, bod swyddi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgor Cynllunio a'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, ynghyd ag Is-gadeiryddion y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a'r Pwyllgor Craffu yn cael eu cytuno fel a ganlyn ar gyfer y flwyddyn i ddod:-

 

Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd:                             Y Cynghorydd M G Morris

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Michael Dixon

 

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Cadeirydd:                 Y Cynghorydd T Alan Edwards

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Rondo Roberts

 

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

 

Pwyllgor Craffu Cartrefi ac Amgylchedd

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Marc Jones

 

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones      

 

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Is-Gadeirydd:            Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

 (iv)     Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Panelau/Grwpiau y cyfeirir atynt isod yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PANEL CYFLOG A GWOBRWYO (10 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd Phil Wynn

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Cynghorydd

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Frank Hemmings

 

Y Cynghorydd Kevin Hughes

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd Mrs J M Lowe

 

GWEITHGOR CYFANSODDIAD (10 AELODAU)

 

Grŵp Annibynnol (3 sedd)

Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Grŵp Llafur (2 sedd)

Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Malcolm King OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd David A Bithell

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Y Cynghorydd Carrie Harper

 

 

PANEL CLUDIANT I'R YSGOL (APELIADAU LLWYBRAU PERYGLUS) (5 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (2 sedd)

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd Paul Pemberton

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Y Cynghorydd Derek Wright

 

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Y Cynghorydd Rob Walsh

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Y Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

(v)     Bod cylch gorchwyl y Paneli/Grwpiau, fel y'u hamlinellir yn Atodiad 4 adroddiad COGC/23/19, yn cael eu cymeradwyo.

 

(vi)    Bod Arweinwyr Grŵp ac Arweinwyr nad ydynt wedi’u Halinio yn hysbysu Prif Weithredwr Llywodraethu a Chwsmeriaid  o enwebiadau i unrhyw seddi gwag sy'n weddill o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y cyfarfod hwn.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Penodi Aelodau i'r Pwyllgorau Sefydlog, Pwyllgorau Craffu a’r amrywiol Baneli a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o'i Gyfansoddiad, a phenodi Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion perthnasol.

Supporting documents: