Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori cyfarfodydd

Cyngor

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Rhaglen a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Cyngor.

Gallwch ddarllen dogfennau pwyllgorau cyhoeddus sydd ar fin cael eu cynnal ar eich iPad neu ddyfais Android neu Windows gyda’r ap modern.gov sydd ar gael am ddim yn eich siop apiau ddewisedig.

Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor cyn y 1 Hydref 2014

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau

Gellwch ddarllen yr agenda a’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2014 isod.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth am Cyngor

Y Cyngor yw’r corff penderfynu eithaf a bydd holl elfennau eraill y strwythur yn deillio o’i awdurdod.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Cyngor, wedi cael eu rhestru yn Rhan 2 Erthygl 4 Cyfansoddiad y Cyngor.

Mae cyfle ym mhob cyfarfod arferol o’r Cyngor i aelodau’r cyhoedd ofyn cwestiynau a gwneud datganiadau sy'n berthnasol i feysydd y mae ganddo gyfrifoldebau gweithredol amdanynt.