Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarfod

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Dogfennau gwaith yw Adroddiadau, Agendâu a Chofnodion Pwyllgorau’r Cyngor a chânt eu cynhyrchu’n fewnol yn uniaith Saesneg. Nod y Cyngor yn y tymor hwy yw cyhoeddi pob dogfen debyg yn ddwyieithog, ond bydd angen ystyried goblygiadau ariannol ac eraill.

Lleoliad arfaethedig: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.