Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 280 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Tachwedd  fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 66 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

4a

CAIS RHIF: P/2018/0659 - THE COMMUNITY CHURCH, 15 PRICES LANE, WREXHAM, LL11 2NB pdf icon PDF 368 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

CAIS RHIF: P/2019/0083 - MAGELLAN AEROSPACE, RACKERY LANE, LLAY, WREXHAM, LL12 0NT pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

CAIS RHIF: P/2019/0314 - YEW TREE COTTAGE, SINGRETT HILL, LLAY, WREXHAM, LL12 0NR pdf icon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

CAIS RHIF: P/2019/0369 - LAND AT GWYNANT, PLAS MADOC, ACREFAIR, WREXHAM, LL14 3HG pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

CAIS RHIF:P/2019 /0398 - 4 BRIDGEWAY WEST, PENTRE MAELOR, WREXHAM, LL13 9PT pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

CAIS RHIF: P/2019/0473 - CAIA FARM, OLD WREXHAM ROAD, GRESFORD, WREXHAM, LL12 8UA pdf icon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

CAIS RHIF: P/2019/0522 - 10 HILL STREET, WREXHAM, LL11 1SN pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

CAIS RHIF: P/2019/0542 - CINDERS BARN, CINDERS LANE, RUABON, WREXHAM, LL14 6HN pdf icon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

CAIS RHIF: P/2019/0543 - ELM VILLA, WREXHAM ROAD, MARCHWIEL, WREXHAM, LL13 0PF pdf icon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

CAIS RHIF: P/2019/0581 - 4 ASHLEY COURT, HOLT, WREXHAM, LL13 9JZ pdf icon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

CAIS RHIF: P/2019/0705 - DARLAND BARN, DARLAND LANE, ROSSETT, WREXHAM, LL12 0BA pdf icon PDF 268 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

CAIS RHIF: P/2019/0710 - 8 WOODLANDS ROAD, MARFORD, WREXHAM, LL12 8SP pdf icon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

CAIS RHIF: P/2019/0714 - LAND ADJACENT TO VICARAGE HILL COURT, VICARAGE HILL, MINERA, WREXHAM, LL11 3YN pdf icon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

4n

CAIS RHIF: P/2019/0723 - 8 THE GARDENS, HOLT, WREXHAM, LL13 9JW pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

4o

CAIS RHIF: P/2019 /0741 - UNIT 4, VAUXHALL INDUSTRIAL ESTATE, RUABON, WREXHAM, LL14 6HJ pdf icon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

4p

CAIS RHIF: P/2019/0795 - 2 OXFORD STREET, WREXHAM, LL13 8HA pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

4q

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.