Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

2a

7 Hydref 2019 pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

2b

18 Hydref 2019 pdf icon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 295 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

4a

CAIS RHIF: P/2018/1004 - REAR OF BANK COTTAGES, WATERLOO PLACE, CEFN MAWR, WREXHAM pdf icon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

CAIS RHIF: P/2019/0348 - OAK TREE TAVERN, 45 TO 47 RUABON ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

CAIS RHIF: P/2019/0354 - LAND OFF BLAST ROAD, BRYMBO, WREXHAM pdf icon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

CAIS RHIF: P/2019/0376 - 46 BEECHLEY ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

CAIS RHIF: P/2019 /0398 - 4 BRIDGEWAY WEST, PENTRE MAELOR, WREXHAM pdf icon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

CAIS RHIF: P/2019 /0528 - B & Q WREXHAM, BERSE ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

CAIS RHIF: P/2019/0530 - COLLIERS PARK, CHESTER ROAD, GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

CAIS RHIF: P/2019/0556 - ADWY GRANGE, TANLLAN LANE, COEDPOETH, WREXHAM pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

CAIS RHIF: P/2019 /0565 - 1 QUEENSFORD, MULSFORD LANE, WORTHENBURY, WREXHAM pdf icon PDF 471 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

CAIS RHIF: P/2019 /0570 - 23 NELSON STREET, HIGHTOWN, WREXHAM pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

CAIS RHIF: P/2019/0605 - THE WHITE LION, CASTLE STREET, HOLT, WREXHAM pdf icon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

CAIS RHIF: P/2019 /0645 - STRYT YR HWCH FARM, SONTLEY, WREXHAM pdf icon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

CAIS RHIF: P/2019/0658 - 9A STANLEY ROAD, PONCIAU, WREXHAM pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

4n

CAIS RHIF: P/2019 /0684 - 1 THE RIDGEWAY, MARCHWIEL, WREXHAM pdf icon PDF 277 KB

Dogfennau ychwanegol:

4o

CAIS RHIF: P/2019 /0758 - 2 BERSHAM ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

4p

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gorchymyn Diogelu Coed 294/2019 ‘6 Lôn Yarwood, Wrecsam, LL13 9UJ pdf icon PDF 280 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gorchymyn Diogelu Coed 296/2019 ’40 Rhodfa Ganol, Johnstown, LL14 1PW pdf icon PDF 267 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.