Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 264 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 178 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

4a

CAIS RHIF: P/2017/1045 - THE LAW COURTS, BODHYFRYD, WREXHAM pdf icon PDF 798 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

CAIS RHIF: P/2018/1047 - NANTCOL, 57 BRYN GLAS, RHOSLLANERCHRUGOG, WREXHAM pdf icon PDF 419 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

CAIS RHIF: P/2019/0146 - THE PIKEY, PIKEY LANE, GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

CAIS RHIF: P/2019/0250 - ADJACENT TO THE OLD POST OFFICE, HALTON, CHIRK, WREXHAM pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

CAIS RHIF: P/2019/0394 - 31 HIGH STREET, WREXHAM pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

CAIS RHIF: P/2019/0395 - 31 HIGH STREET, WREXHAM pdf icon PDF 262 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

CAIS RHIF: P/2019/0455 - CINDERS FARM, CINDERS, RUABON, WREXHAM pdf icon PDF 199 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

CAIS RHIF: P/2019/0502 - LOCATION: CATS PROTECTION ADOPTION CENTRE, BRADLEY ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

CAIS RHIF: P/2019/0509 - 1 LARCHWOOD ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 262 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

CAIS RHIF: P/2019/0563 - 108 RHOSNESNI LANE, WREXHAM pdf icon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

CAIS RHIF: P/2019/0578 - WATERSIDE BARN, NEWBRIDGE ROAD, NEWBRIDGE, WREXHAM pdf icon PDF 543 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

CAIS RHIF: P/2019/0582 - BROAD OAK FARM, LLYNDIR LANE, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

CAIS RHIF: P/2019 /0595 - 7 HEOL CARADOC, COEDPOETH, WREXHAM pdf icon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

4n

CAIS RHIF: P/2019/0617 - CANAL COTTAGE, CADNEY LANE, BETTISFIELD, WREXHAM pdf icon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

4o

CAIS RHIF: P/2019/0653 PANTWOOD, PANT LANE, GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 287 KB

Dogfennau ychwanegol:

4p

CAIS RHIF: P/2019/0666 - 17 YEW TREE COURT, GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

4q

CAIS RHIF: P/2019/0700 - 4 CELMAR GROVE, RHOSTYLLEN, WREXHAM pdf icon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

4r

CAIS RHIF: P/2019/0701 - 19 CELMAR GROVE, RHOSTYLLEN, WREXHAM pdf icon PDF 328 KB

Dogfennau ychwanegol:

4s

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.