Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 266 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 202 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

4a

CAIS RHIF: P/2018/0675 - DIVISIONAL POLICE HEADQUARTERS BODHYFRYD, WREXHAM pdf icon PDF 452 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

CAIS RHIF: P/2019/0090 - LAND OFF QUEENS ROAD, BRYMBO, WREXHAM pdf icon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

CAIS RHIF: P/2019/0144 - 86 ERDDIG ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

CAIS RHIF: P/2019/0244 - MOUNT ALYN GATEHOUSE, CROESHOWELL HILL BURTON, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

CAIS RHIF: P/2019/0249 - LAND AT GLASLYN PLAS MADOC, ACREFAIR, WREXHAM pdf icon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

CAIS RHIF: P/2019/0258 - 18 CLARKE ROAD WREXHAM pdf icon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

CAIS RHIF: P/2019/0319 - 8 SUNDORNE, OVERTON, WREXHAM pdf icon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

CAIS RHIF: P/2019/0327 - 1 THE ELMS TALLARN GREEN, MALPAS pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

CAIS RHIF: P/2019/0370 - HAFOD Y BWCH, MIDDLE SONTLEY, WREXHAM pdf icon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

CAIS RHIF: P/2019/0394 - 31 HIGH STREET, WREXHAM pdf icon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

CAIS RHIF: P/2019/0395 - 31 HIGH STREET, WREXHAM pdf icon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

CAIS RHIF: P/2019/0399 - 20 BRYN Y GROES GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

CAIS RHIF: P/2019/0419 - EDENFIELD, SUNNYRIDGE AVENUE, MARFORD, WREXHAM pdf icon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

4n

CAIS RHIF: P/2019/0450 - 20 BRYN Y GROES GRESFORD, WREXHAM pdf icon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

4o

CAIS RHIF: P/2019/0484 - UNIT 10, VAUXHALL INDUSTRIAL ESTATE, RUABON, WREXHAM pdf icon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

4p

CAIS RHIF: P/2019/0506 - 155 CHESTER ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

4q

CAIS RHIF: P/2019/0514 - 10 FFORDD HOOSON, WREXHAM pdf icon PDF 863 KB

Dogfennau ychwanegol:

4r

CAIS RHIF: P/2019/0540 - WYCHOLME, VICTORIA ROAD, BRYNTEG, WREXHAM pdf icon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

4s

CAIS RHIF: P/2019/0574 - 3 THE SMITHY, CHESTER ROAD, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

4t

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 120 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gorchymyn Diogelu Coed 292/2019 - 82 Beechley Road, Wrexham, LL13 7BA pdf icon PDF 491 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gorchymyn Diogelu Coed 293/2019 - Llwyneinion Woods, Rhosllanerchrugog, Wrexham pdf icon PDF 608 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.