Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Annette Sellwood  Swyddog Pwyllgorau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cadarnhau Cofnodion

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

2a

3 Mehefin 2019 pdf icon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

2b

14 Mehefin 2019 pdf icon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf icon PDF 94 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Dogfennau ychwanegol:

4a

Cais Rhif: P/2018/0666 - GLYNDWR UNIVERSITY, MOLD ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

Cais Rhif: P/2018/0667 - GLYNDWR UNIVERSITY, MOLD ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

4c

Cais Rhif: P/2018/0668 - GLYNDWR UNIVERSITY COLLEGE OF ART, 49 TO 51 REGENT STREET, WREXHAM pdf icon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

4d

Cais Rhif: P/2018/0669 - GLYNDWR UNIVERSITY - COLLEGE OF ART, 49 - 51 REGENT STREET, WREXHAM pdf icon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

4e

Cais Rhif: P/2018/0670 - GLYNDWR UNIVERSITY COLLEGE OF ART, 49 TO 51 REGENT STREET, WREXHAM pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

4f

Cais Rhif: P/2018/0671 - GLYNDWR UNIVERSITY, PLAS COCH ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

4g

Cais Rhif: P/2018/0672 - LAND WEST OF CRISPIN LANE, WREXHAM pdf icon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

4h

Cais Rhif: P/2018/0673 - LAND NORTH OF HOLT ROAD, WREXHAM pdf icon PDF 160 KB

Dogfennau ychwanegol:

4i

Cais Rhif: P/2018 /0674 - LAND NORTH OF GATEWEN ROAD, NEW BROUGHTON, WREXHAM pdf icon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

4j

Cais Rhif: P/2018/0861 - LAND ADJACENT TO PARK ROAD, COEDPOETH, WREXHAM pdf icon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

4k

Cais Rhif: P/2019/0054 - SCALLYWAGS DAY NURSERY, BRIDGE ROAD WREXHAM, INDUSTRIAL ESTATE, WREXHAM pdf icon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

4l

Cais Rhif: P/2019/0141 - LAND ON NORTH SIDE OF STATION AVENUE, CHIRK, WREXHAM pdf icon PDF 915 KB

Dogfennau ychwanegol:

4m

Cais Rhif: P/2019/0246 - GAMFORD HOUSE, GAMFORD LANE, ROSSETT, WREXHAM pdf icon PDF 781 KB

Dogfennau ychwanegol:

4n

Cais Rhif: P/2019/0254 - 18 HEULFAN WAY, GWERSYLLT, WREXHAM pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

4o

Cais Rhif: P/2019/0263 - NANT SILYN, PONT WEN, CAIA PARK, WREXHAM pdf icon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

4p

Cais Rhif: P/2019/0267 - 2 WESTMINSTER VILLAS, MOLD ROAD, GWERSYLLT, WREXHAM pdf icon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

4q

Cais Rhif: P/2019/0355 - LAND WEST OF EVERSLEY COURT, MINERA, WREXHAM pdf icon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

4r

Cais Rhif: P/2019/0380 - SITE OF FORMER HOPE VIEW, HAND LANE, PONCIAU, WREXHAM pdf icon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

4s

Rhestr o Benderfyniadau Dirprwyedig a Gyhoeddwyd pdf icon PDF 4 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.