Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Brian Cameron, Krista Childs, T Alan Edwards, M G Morris a Derek Wright.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 49 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2016 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiad Drafft o Bolisi Gamblo pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Adran yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/93/18) i roi gwybod i Aelodau’r Pwyllgor am y Datganiad Drafft o Bolisi Gamblo a fyddai’n cael ei ystyried gan y Cyngor ar 12 Rhagfyr 2018

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor gymeradwyo'r Datganiad Drafft o Bolisi Gamblo.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.