Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mater - cyfarfodydd

Changes to Political Balance3

Cyfarfod: 12/12/2018 - Cyngor (Eitem 57)

57 Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2017/18 pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2017/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/128/18) i gyflwyno adroddiad Alldro Rheoli'r Drysorlys ac adroddiad Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu ar 31 Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2017/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.