Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda Adroddiadau, a Chofnodion, Pwyllgorau

O’r 1 Ebrill 2016 bydd y Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio isod i ddod o hyd i agendâu, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd pwyllgorau blaenorol yn dilyn y 1 Hydref 2014. Gallwch ddod o hyd i ddogfennau naill ai trwy chwilio yn ôl allweddeiriau neu drwy bori drwy bwyllgorau.

Rhoddir agendâu ac adroddiadau pwyllgorau ar y wefan 3 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod.

Nodwch fod y cofnodion sy'n cael eu cyhoeddi ar-lein yn amodol ar gadarnhad yng nghyfarfod cyffredinol nesaf y pwyllgor perthnasol.

Archif o raglenni, adroddiadau a chofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd cyn mis Hydref 2014.

Advanced search options

Opsiynau Uwch