Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori Cyfarfodydd

Pwyllgorau cyfredol

Calendr o Gyfarfodydd
Dyddiadau pob un o gyfarfodydd y Cyngor sydd ar y gweill.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol
Mae Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor yn cynnwys gwybodaeth am yr holl faterion y mae’n debygol y gwneir penderfyniad amdanynt gan y Cyngor llawn neu'r Bwrdd Gweithredol yn ystod y cyfnod nesaf o bedwar mis.

Penderfyniadau gan y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau ac ati
Chwilio am benderfyniadau a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau’r Cyngor.

Cyfleuster Chwilio Busnes Pwyllgorau
Chwilio am gofnodion, rhaglenni ac adroddiadau Pwyllgorau’r Cyngor.

Pwyllgorau

Defnyddiwch y dolenni isod i gael mynediad at Raglenni a Chofnodion cyfarfodydd blaenorol o Bwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau a drafodwyd: