Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol ar gyfer 2017/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

Dyddiad Cyhoeddi: 21/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/12/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/12/2018 - Cyngor

Dogfennau cysylltiedig: