Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Polisi Iechyd a Diogelwch

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch a ddiweddarwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 11/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/09/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 19/09/2019

Dogfennau cysylltiedig: