Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Decision details

Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: For Determination

Is subject to call in?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr Aelodau’n cytuno na fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cefnogi cynnal cyfleuster gwaredu daearegol yn y Fwrdeistref Sirol.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Nodi safbwynt y Cyngor yn glir cyn i unrhyw gymuned feddwl am gysylltu â'r Cyngor i geisio ei gefnogaeth wrth ystyried y posibilrwydd o gynnal cyfleuster gwaredu daearegol o fewn y fwrdeistref sirol.

Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor