Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Decision details

Adolygu’r Cyfansoddiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: For Determination

Is subject to call in?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Mabwysiadu’r Cyfansoddiad diwygiedig ynghyd â’r diwygiadau pellach a amlinellir yn Atodiad 1 adroddiad COGC/14/19, a’r diwygiadau i’r cynllun dirprwyo a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad COGC/14/19.  

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Galluogi’r Cyngor i fabwysiadu Cyfansoddiad ar ffurf fwy syml, wedi’i seilio ar y model cenedlaethol diwygiedig.  

Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor