Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Decision details

The Council Plan 2019-22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is subject to call in?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y bydd y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun arfaethedig y Cyngor 2019-22 (Atodiad C adroddiad CE/03/19) a’r blaenoriaethau o fewn y flwyddyn y mae’n eu nodi.

(ii)           Datblygu cynllun eglur o fewn y 12 mis nesaf ar ddatgarboneiddio, sy’n cefnogi gwaith y Cyngor ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i newid hinsawdd.

(iii)         Gwaith y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus ac eraill fydd yn cefnogi Bargen Dwf Gogledd Cymru i ddarparu prosiectau carbon ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor