Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Decision details

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is subject to call in?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Hugh Jones yn Ddirprwy Arweinydd/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Dirprwy Arweinydd y Cyngor/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dyddiad Cyhoeddi: 12/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyngor