Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cyhoeddiadau'r Maer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

Dywedodd y Maer wrth Aelodau bod Cefnogwr Y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd David Griffiths yn cwrdd  â chyn filwyr D Day ac aelodau o’r Lluoedd Arfog fory er mwyn cydnabod eu dewrder 75 mlynedd ers glanio ar D Day.

Dyddiad Cyhoeddi: 01/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/06/2019 - Cyngor