Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Decision details

Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Is subject to call in?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Nodi adroddiad Adolygiad Rheoli Trysorlys Lled-Flynyddol 2018-2019.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA

Dyddiad Cyhoeddi: 21/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/12/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/12/2018 - Cyngor

Dogfennau cysylltiedig: