Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pori Cyfarfodydd

Yn yr adran hon gallwch gael mynediad at ystod eang o wybodaeth a dogfennau sy'n ymwneud â phrosesau’r Cyngor wrth wneud penderfyniadau, cael gwybod am gyfarfodydd a phenderfyniadau sydd ar y gweill gan y Cyngor, a dod o hyd i fanylion eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth am gyfarfodydd pwyllgorau

Gwybodaeth ynglyn â chyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a’r amrywiol Bwyllgorau. Gallwch ddod o hyd i Raglenni, Cofnodion cyfarfodydd blaenorol, yn ogystal ag adroddiadau a drafodwyd mewn cyfarfodydd blaenorol. Darperir gwybodaeth hefyd am ddyddiadau cyfarfodydd y dyfodol, a’r materion a fydd yn cael eu trafod yn y dyfodol.

Cynrychiolwyr etholedig

Manylion am Aelodau Seneddol a Aelodau Cynulliad, Aelodau Seneddol Ewropeaidd a Chynghorwyr y Cyngor hwn.

Sut i gymryd rhan

Gallwch danysgrifio i dderbyn diweddariadau er mwyn cael gwybodaeth drwy e-bost ynglyn; â materion penodol a chyfarfodydd Pwyllgorau.

Cyrff allanol

Manylion cyswllt ar gyfer y cynrychiolwyr y Cyngor ar gyrff allanol.

Penderfyniadau

Gwybodaeth am y penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Gweithredol, gan Aelodau Arweiniol unigol, a chan Bwyllgorau ac ati.

I weld dogfennau mewn fformat pdf, bydd arnoch angen meddalwedd Adobe Acrobat Reader y mae modd ei gael yn rhad ac am ddim.