Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd D J Griffiths

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Dwyrain a De Gwersyllt

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Ty Newydd
Glan-Llyn Road
Bradley
Wrexham
LL11 4BB

Ffôn:  01978 759491

E-bost:  david.griffiths@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd D J Griffiths fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Gwersyllt Community Primary School

Ysgol Bryn Alyn

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

 

 

 

Etholiadau