Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Terry Evans

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: De Y Waun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Brooklyn
13 Ceiriog Close
Chirk
Wrexham
LL14 5SB

Ffôn:  01691 772015

Symudol:  07709916109

E-bost:  terry.evans@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Terry Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol y Waun, Chirk

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau