Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Krista Childs

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Coedpoeth

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Yr Hen Garreg
10 Penygelli Road
Coedpoeth
Wrexham
LL11 3RN

Ffôn:  01978 759175

Symudol:  07875090490

E-bost:  krista.childs@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Krista Childs fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2015/16

2017-18

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau