Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Joan Lowe

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Wrecsam

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Penycae a De Rhiwabon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Plas Issa
Pen-y-cae
Wrexham
LL14 1TT

Ffôn:  01978 840156

E-bost:  joan.lowe@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Joan Lowe fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Penycae Community Primary School

Ysgol  Rhiwabon High School, Ruabon

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau