Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Phil Wynn

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Brynyffynnon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
6 Court Road
Wrexham
LL13 7RH

Ffôn:  01978 291208

Symudol:  07792 542679

E-bost:  phil.wynn@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Phil Wynn fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Clywedog, Wrexham

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Offa Community Council

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2017-18

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau