Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Paul Blackwell

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Plas Madoc

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
The Croft
Abernant
Acrefair
Wrexham
LL14 3SN

Ffôn:  01490 430873

Symudol:  07855620891

E-bost:  paul.blackwell@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul Blackwell fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Rhosymedre Community Primary School

 

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Cefn Community Council

Plas Madoc Community Safety Group

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2015-16

2017-18

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau