Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd John Pritchard

Teitl: Maer

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Aelodau Annibynnol Wrecsam

Ward: Marchwiel

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
21 Elwyn Drive
Marchwiel
Wrexham
LL13 0RD

Ffôn:  01978 358153

Symudol:  07746857511

E-bost:  john.pritchard@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd John Pritchard fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 05/05/2011 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Deiniol CP

 

Adroddiad Blynyddol Yr Aelod:

2012-13

2013-14

2014-15

2017-18

2018-19

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau