Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

Teitl: Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol

Parti: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Grŵp gwleidyddol: Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Offa

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
1 Maes Glas
Court Road
Wrexham
LL13 7SN

Ffôn:  01978 352879

E-bost:  alun.jenkins@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd R Alun Jenkins fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Hyd Swydd

  • 14/06/2004 - 01/05/2008
  • 05/05/2008 - 03/05/2012
  • 07/05/2012 - 04/05/2017
  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam

Ysgol Bodhyfryd CP, Wrexham

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Etholiadau