Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd David Maddocks

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Pant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
8 Ffordd Gwynedd
Rhosllanerchrugog
Wrexham

LL14 2HB

Symudol:  07456 141395

E-bost:  David.Maddocks@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd David Maddocks fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

Etholiadau