Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Mike Davies

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Heb ei alinio

Ward: Rhosnesni

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
42 Borras Road
Wrexham


LL12 7EP

Ffôn:  01978 354938

E-bost:  Mike1.Davies@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Mike Davies fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

Etholiadau