Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Parti: Llafur Cymru

Grŵp gwleidyddol: Llafur

Ward: Smithfield

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
26 Beechley Road
Hightown
Wrexham

LL13 7BA

Symudol:  07934 920269

E-bost:  Adrienne.Jeorrett@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett fel Vcard

Cyfrifoldebau

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2018-19

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Etholiadau