Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Trevor Bates

Parti: Annibynnol -

Grŵp gwleidyddol: Annibynnol

Ward: Dyffryn Ceiriog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Aberwiel
Nantyr
Glyn Ceiriog
Llangollen
LL20 7DL

Ffôn:  01691 718294

E-bost:  Trevor.Bates@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Trevor Bates fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017 - 18

2018 -19

Etholiadau