Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Debbie Wallice

Parti: Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp gwleidyddol: Ceidwadwyr

Ward: Parc Borras

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
14 Wellswood Road
Borras Park
Wrexham

Symudol:  07922 456323

E-bost:  Debbie.Wallice@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Debbie Wallice fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

2018-19

Etholiadau