Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

Parti: Plaid Cymru

Grŵp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Gorllewin Gwersyllt

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
12 Gerddi Maesteg

Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4XB

Ffôn:  01978 755048

Symudol:  07855 724605

E-bost:  Gwenfair.Jones@wrexham.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Gwenfair Jones fel Vcard

Pwyllgorau Penodedig

Tymor swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022

Penodiadau i gyrff allanol

Gwybodaeth ychwanegol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Ysgol Plas Coch ac Ysgol Bro Alun

 

Tâl Aelodau:

Taliadau Aelodau Etholedig a dderbyniwyd yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

 

 

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam:

·         Cofrestru Lletygarwch a Rhoddion

·         Cofrestru Goddefebau a ganiatawyd gan y Pwyllgor Safonau

 

Adroddiad Blynyddol yr Aelodau

2017-18

Etholiadau