Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley24192
Y Cynghorydd Andrew Atkinson13103
Y Cynghorydd William Baldwin13113
Y Cynghorydd Trevor Bates16141
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones25220
Y Cynghorydd David A Bithell12103
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE28220
Y Cynghorydd Paul Blackwell1440
Y Cynghorydd Brian Cameron151413
Y Cynghorydd Krista Childs1592
Y Cynghorydd Dana Davies161414
Y Cynghorydd Mike Davies17172
Y Cynghorydd Michael Dixon19102
Y Cynghorydd T Alan Edwards17152
Y Cynghorydd Terry Evans11113
Y Cynghorydd Russell Gilmartin840
Y Cynghorydd D J Griffiths14113
Y Cynghorydd Carrie Harper16133
Y Cynghorydd Frank Hemmings24206
Y Cynghorydd Kevin Hughes12110
Y Cynghorydd R Alun Jenkins181811
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett17179
Y Cynghorydd Gwenfair Jones22216
Y Cynghorydd Hugh Jones11104
Y Cynghorydd Marc Jones19137
Y Cynghorydd Paul Jones16143
Y Cynghorydd David Kelly1192
Y Cynghorydd M C King OBE660
Y Cynghorydd Geoff Lowe20192
Y Cynghorydd Joan Lowe12128
Y Cynghorydd David Maddocks23111
Y Cynghorydd Tina Mannering26172
Y Cynghorydd John McCusker23190
Y Cynghorydd M G Morris28252
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones23212
Y Cynghorydd Paul H Pemberton23230
Y Cynghorydd John Phillips23190
Y Cynghorydd Ronnie Prince19184
Y Cynghorydd John Pritchard27275
Y Cynghorydd Mark Pritchard121210
Y Cynghorydd Paul Roberts19174
Y Cynghorydd Rondo Roberts1760
Y Cynghorydd Graham Rogers17155
Y Cynghorydd Paul Rogers18101
Y Cynghorydd J R Skelland1162
Y Cynghorydd Debbie Wallice861
Y Cynghorydd Robert Walsh19168
Y Cynghorydd Barrie Warburton16120
Y Cynghorydd Andy Williams1150
Y Cynghorydd Nigel Williams1592
Y Cynghorydd Derek Wright17106
Y Cynghorydd Phil Wynn11107