Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley24220
Y Cynghorydd Andrew Atkinson15142
Y Cynghorydd William Baldwin1292
Y Cynghorydd Trevor Bates17122
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones24210
Y Cynghorydd David A Bithell14143
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE27220
Y Cynghorydd Paul Blackwell14110
Y Cynghorydd Brian Cameron15158
Y Cynghorydd Krista Childs15131
Y Cynghorydd Dana Davies21138
Y Cynghorydd Mike Davies19143
Y Cynghorydd Michael Dixon19140
Y Cynghorydd T Alan Edwards15122
Y Cynghorydd Terry Evans11114
Y Cynghorydd Russell Gilmartin940
Y Cynghorydd D J Griffiths17165
Y Cynghorydd Carrie Harper17144
Y Cynghorydd Frank Hemmings23213
Y Cynghorydd Kevin Hughes1380
Y Cynghorydd R Alun Jenkins17159
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett16158
Y Cynghorydd Gwenfair Jones22183
Y Cynghorydd Hugh Jones1185
Y Cynghorydd Marc Jones19154
Y Cynghorydd Paul Jones16153
Y Cynghorydd David Kelly1181
Y Cynghorydd M C King OBE662
Y Cynghorydd Geoff Lowe20160
Y Cynghorydd Joan Lowe14143
Y Cynghorydd David Maddocks22100
Y Cynghorydd Tina Mannering24210
Y Cynghorydd John McCusker26220
Y Cynghorydd M G Morris29261
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones28270
Y Cynghorydd Paul H Pemberton23200
Y Cynghorydd John Phillips23190
Y Cynghorydd Ronnie Prince16150
Y Cynghorydd John Pritchard26252
Y Cynghorydd Mark Pritchard14144
Y Cynghorydd Paul Roberts21162
Y Cynghorydd Rondo Roberts16100
Y Cynghorydd Graham Rogers18166
Y Cynghorydd Paul Rogers1380
Y Cynghorydd J R Skelland12100
Y Cynghorydd Debbie Wallice992
Y Cynghorydd Robert Walsh20176
Y Cynghorydd Barrie Warburton16111
Y Cynghorydd Andy Williams1550
Y Cynghorydd Nigel Williams17111
Y Cynghorydd Derek Wright16165
Y Cynghorydd Phil Wynn11105