Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley21181
Y Cynghorydd Andrew Atkinson11112
Y Cynghorydd William Baldwin1072
Y Cynghorydd Trevor Bates15110
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones16120
Y Cynghorydd David A Bithell992
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE28230
Y Cynghorydd Paul Blackwell960
Y Cynghorydd Brian Cameron14146
Y Cynghorydd Krista Childs14100
Y Cynghorydd Dana Davies17108
Y Cynghorydd Mike Davies1182
Y Cynghorydd Michael Dixon14130
Y Cynghorydd T Alan Edwards1183
Y Cynghorydd Terry Evans992
Y Cynghorydd Russell Gilmartin950
Y Cynghorydd D J Griffiths1196
Y Cynghorydd Carrie Harper1184
Y Cynghorydd Frank Hemmings19172
Y Cynghorydd Kevin Hughes760
Y Cynghorydd R Alun Jenkins12109
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett12115
Y Cynghorydd Gwenfair Jones23192
Y Cynghorydd Hugh Jones986
Y Cynghorydd Marc Jones1383
Y Cynghorydd Paul Jones15142
Y Cynghorydd David Kelly960
Y Cynghorydd M C King OBE441
Y Cynghorydd Geoff Lowe14110
Y Cynghorydd Joan Lowe995
Y Cynghorydd David Maddocks2180
Y Cynghorydd Tina Mannering22171
Y Cynghorydd John McCusker24200
Y Cynghorydd M G Morris25221
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones29290
Y Cynghorydd Paul H Pemberton21170
Y Cynghorydd John Phillips21150
Y Cynghorydd Ronnie Prince11100
Y Cynghorydd John Pritchard25240
Y Cynghorydd Mark Pritchard992
Y Cynghorydd Paul Roberts18122
Y Cynghorydd Rondo Roberts1470
Y Cynghorydd Graham Rogers16146
Y Cynghorydd Paul Rogers1450
Y Cynghorydd J R Skelland761
Y Cynghorydd Debbie Wallice761
Y Cynghorydd Robert Walsh14116
Y Cynghorydd Barrie Warburton1271
Y Cynghorydd Andy Williams1430
Y Cynghorydd Nigel Williams15111
Y Cynghorydd Derek Wright15154
Y Cynghorydd Phil Wynn983