Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley21181
Y Cynghorydd Andrew Atkinson12122
Y Cynghorydd William Baldwin1081
Y Cynghorydd Trevor Bates1690
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones18110
Y Cynghorydd David A Bithell990
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE29200
Y Cynghorydd Paul Blackwell860
Y Cynghorydd Brian Cameron13135
Y Cynghorydd Krista Childs1380
Y Cynghorydd Dana Davies24157
Y Cynghorydd Mike Davies1192
Y Cynghorydd Michael Dixon13110
Y Cynghorydd T Alan Edwards973
Y Cynghorydd Terry Evans993
Y Cynghorydd Russell Gilmartin950
Y Cynghorydd D J Griffiths12104
Y Cynghorydd Carrie Harper1291
Y Cynghorydd Frank Hemmings21172
Y Cynghorydd Kevin Hughes1080
Y Cynghorydd R Alun Jenkins1499
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett11114
Y Cynghorydd Gwenfair Jones21161
Y Cynghorydd Hugh Jones983
Y Cynghorydd Marc Jones15122
Y Cynghorydd Paul Jones15152
Y Cynghorydd David Kelly970
Y Cynghorydd M C King OBE550
Y Cynghorydd Geoff Lowe15110
Y Cynghorydd Joan Lowe985
Y Cynghorydd David Maddocks2070
Y Cynghorydd Tina Mannering19141
Y Cynghorydd John McCusker24210
Y Cynghorydd M G Morris24221
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones29280
Y Cynghorydd Paul H Pemberton20181
Y Cynghorydd John Phillips20120
Y Cynghorydd Ronnie Prince660
Y Cynghorydd John Pritchard24221
Y Cynghorydd Mark Pritchard991
Y Cynghorydd Paul Roberts21151
Y Cynghorydd Rondo Roberts1470
Y Cynghorydd Graham Rogers16155
Y Cynghorydd Paul Rogers1970
Y Cynghorydd J R Skelland1281
Y Cynghorydd Debbie Wallice871
Y Cynghorydd Robert Walsh14124
Y Cynghorydd Barrie Warburton1361
Y Cynghorydd Andy Williams1560
Y Cynghorydd Nigel Williams18131
Y Cynghorydd Derek Wright14132
Y Cynghorydd Phil Wynn982