Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crynodeb presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd Disgwyliedig Yn bresennol Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley24221
Y Cynghorydd Andrew Atkinson15134
Y Cynghorydd William Baldwin11103
Y Cynghorydd Trevor Bates15112
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones25210
Y Cynghorydd David A Bithell13112
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE26200
Y Cynghorydd Paul Blackwell1480
Y Cynghorydd Brian Cameron131212
Y Cynghorydd Krista Childs1492
Y Cynghorydd Dana Davies181611
Y Cynghorydd Mike Davies18162
Y Cynghorydd Michael Dixon20132
Y Cynghorydd T Alan Edwards15131
Y Cynghorydd Terry Evans10104
Y Cynghorydd Russell Gilmartin720
Y Cynghorydd D J Griffiths16145
Y Cynghorydd Carrie Harper17131
Y Cynghorydd Frank Hemmings24215
Y Cynghorydd Kevin Hughes1370
Y Cynghorydd R Alun Jenkins17179
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett17178
Y Cynghorydd Gwenfair Jones20156
Y Cynghorydd Hugh Jones1074
Y Cynghorydd Marc Jones19133
Y Cynghorydd Paul Jones16143
Y Cynghorydd David Kelly1093
Y Cynghorydd M C King OBE552
Y Cynghorydd Geoff Lowe19171
Y Cynghorydd Joan Lowe13136
Y Cynghorydd David Maddocks21111
Y Cynghorydd Tina Mannering25161
Y Cynghorydd John McCusker25220
Y Cynghorydd M G Morris28231
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones22222
Y Cynghorydd Paul H Pemberton22210
Y Cynghorydd John Phillips22210
Y Cynghorydd Ronnie Prince17172
Y Cynghorydd John Pritchard24235
Y Cynghorydd Mark Pritchard13137
Y Cynghorydd Paul Roberts19183
Y Cynghorydd Rondo Roberts1580
Y Cynghorydd Graham Rogers17176
Y Cynghorydd Paul Rogers1371
Y Cynghorydd J R Skelland1192
Y Cynghorydd Debbie Wallice861
Y Cynghorydd Robert Walsh21197
Y Cynghorydd Barrie Warburton15120
Y Cynghorydd Andy Williams1250
Y Cynghorydd Nigel Williams1461
Y Cynghorydd Derek Wright1495
Y Cynghorydd Phil Wynn10106