Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Owrtyn Fadog Community Council

Aelodaeth

Clerk

Katrina Chalk

c/o Overton Village Hall
5 Penyllan Street
Overton
Wrexham
LL13 0EE

Gwaith Ffôn: 01978 710055

E-bost:  occ.clerk@btinternet.com