Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Sesswick

Aelodaeth

Clerc - Ian Griffiths, School Farm, Holt Road, Cross Lanes, Wrexham, LL13 0TU ( Ffôn: 01978 780387; E-bost: sesswickcommunitycouncil@outlook.com)